Çevre Bilgilendirmesi

Event Information Image

Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için önlemler almaktayız. Bizim tarafımızdan ve diğer fabrikalarda üretici faaliyetlerinin ürettiği emisyon kaynaklarını azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak, doğal kaynakları (su ve yenilenemeyen kaynaklar) korumak için elimizden geleni çabayı göstermekteyiz.

Atık geri dönüşümü veya yeniden kullanımını teşvik ederek mümkün olduğu kadar ve özellikle tehlikeli maddelerin kullanımını aza indirmek için çalışmaktayız. Firmamız bünyesinde yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için bir çevre yönetim sistemi geliştirilmiştir.

Atıklar mümkün olduğunca yeniden kullanılmakta veya geri dönüştürülmektedir. Bu atıkları, özellikle tehlikeli atıkları özenle yönetmeye çaba gösteriyoruz. . Çevre koruma ile ilgili ulusal düzenleme ve yönetmelik önerilerine uyum sağlamak için tedarikçilerimize her konuda yardımcı olmaktayız. Tüm iş süreçlerimizde faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için her türlü çabayı göstermeye itina gösteriyoruz.